Last modified on October 25th, 2019 at 21:06

Contact! 1 (werkboek+Audio)

Het werkboek bestaat uit twaalf hoofdstukken. De hoofdstukken bestaan allemaal uit drie delen (A, B en C). Elk deel behandelt een subthema van het hoofdthema. De thema’s en de bijbehorende lesstof worden geïntroduceerd in het tekstboek en uitgediept in het werkboek. Het werkboek bevat de volgende elementen: Oefeningen Het werkboek bevat een reeks functionele schrijf- luister-, lees-, woordenschat- en grammaticaoefeningen bij ieder deel (A, B en C) van een hoofdstuk in het tekstboek. In het tekstboek wordt aangegeven wanneer cursisten welke oefeningen kunnen doen. In het werkboek is er relatief meer aandacht voor schrijfvaardigheid dan in het tekstboek. Ook zijn er vanaf hoofdstuk 4 oefeningen bij Nederlandstalige liedjes.

 

Format: PDF,MP3
Size: 452 MB
Level: A1 – A2
Series: Contact! Nederlands voor anderstaligen

Download:

Leave a Comment