Last modified on April 17th, 2020 at 22:59

Mitt i mål

Mitt i mål
Mitt i mål

Läroboken är en fortsättning på en serie läroböcker om svenska som främmande språk, utgivna av Natur & Kultur. Manualen är lämplig för att fortsätta lära sig språket (mellannivå – B1 eller B2).
Det riktar sig främst till utlänningar som studerar svenska i Sverige, och det innehåller inte bara språkmaterial utan ger också en uppfattning om verkligheten i det svenska livet som invandrare kan stöta på.

Format:PDF,MP3
Size:92 MB
Date:2004

DOWNLOAD
Mitt i mål

 

lärobok

Please register to view the hidden Download Links

Övningsbok

Please register to view the hidden Download Links

Audio

Please register to view the hidden Download Links

author avatar
LP Content writer

Leave a Comment