Last modified on April 17th, 2020 at 22:59

Mitt i mål

Mitt i mål
Mitt i mål

Läroboken är en fortsättning på en serie läroböcker om svenska som främmande språk, utgivna av Natur & Kultur. Manualen är lämplig för att fortsätta lära sig språket (mellannivå – B1 eller B2).
Det riktar sig främst till utlänningar som studerar svenska i Sverige, och det innehåller inte bara språkmaterial utan ger också en uppfattning om verkligheten i det svenska livet som invandrare kan stöta på.

Format:PDF,MP3
Size:92 MB
Date:2004

DOWNLOAD
Mitt i mål

 

lärobok

Övningsbok

Audio

Leave a Comment