Last modified on April 20th, 2020 at 17:04

På spåret 3D

På spåret 3D
På spåret 3D

Vägen beror på anslutningen – inledande av konversationen i det heterogena SFI-klassrummet.
Ämnen med roliga och tankeväckande böcker inspirerar dina elever att börja prata, diskutera och skriva utifrån sina egna omständigheter.
Således fungerar serien bra i undervisningen med kontinuerligt ätande.
Spårserien är designad för både spår 2 och 3 och baseras på kunskapskrav för kurser B, C och D enligt 2012 års läroplan.
Allmänt tänkande underlättar dig och dina elever att växla mellan olika kurser.
SFI moderna pedagogiska material testar idag!
Utmärkande egenskaper
Byggs på långsam framsteg med periodiska element
Effektiva och roliga sätt
Motiverar och inspirerar
Bra struktur ger mycket stöd
Finns som en online-bok med ljudspår direkt på sidan.
Hur kan jag anpassa mig utan att spendera hela helgen på att leta efter föremål? Vilka metoder fungerar bäst för nybörjareutbildning för vuxna? Hur kan vi arbeta mer effektivt i vår skola, med tanke på att deltagarna startar och slutar varannan vecka?
Du kanske känner dig själv.
Dessa utmaningar brottas med SFI-lärare varje dag.
Det gjorde också lärarna som kom till banan.
Följaktligen beror utbildningsmaterialet på deras erfarenhet av vad som verkligen fungerar under sfi-terminen, liksom av målen och kraven för kunskap i läroplanens läroplan och av forskningsresultat som är relevanta för undervisning för nybörjare.
Detta innebär att On Track ger en säker bas som hjälper dig att fokusera på din viktigaste uppgift: stödja varje persons inlärningsprocess mot ett fungerande andraspråk.
De fyra böckerna i serien ger en rik energikälla.
Där hittar du massor av material för olika behov: läsbara icke-fiktiva textutdrag, enkla att läsa om viktiga ämnen och många fantastiska låtar och låtar.
Det borde vara kul att lära sig ett nytt språk!
Varje kapitel ger texter och övningar för både nyanlända och de som har tillhandahållit mer.
De kan arbeta med uppgifter på olika nivåer.
Detta kallas periodisk progression och det gör livet lättare för dig som lärare, eftersom du kan lära ett ämne åt gången och hålla gruppen tillsammans.
Texter och textrelaterade uppgifter leder snabbt till mer kommunikativa övningar när man pratar om sina drömmar, idéer och åsikter.
Studenterna övar sig också i att sätta sina egna mål, både inom och utanför studien.
Spåret är genomsyrat av en respektabel nyfikenhet mot lärarens bakgrund, hans tankar och känslor.
Att prata är en vän och en inbjudan till studenter, så alla känner sig välkomna i samtalet om språket.
Varje kapitel börjar med tydliga kunskapsmål följt av frågor i slutet av kapitlet.
Det finns många konkreta skrivuppgifter samt enkla och grundläggande studietekniker.
I slutet av böckerna finns det mycket användbara små regler, men de grammatiska elementen tränas också i de olika uppgifterna i kapitlet.
Andra upplagan
Vi har pratat med många lärare som använder spåret och upptäcker vad de kan uppskatta om serien och vad som kan förbättras.
Dessa yttranden ligger till grund för den noggrant reviderade andra upplagan av böckerna, som kommer att släppas hösten 2014.
I den andra upplagan blev stilen på texter och övningar större för att underlätta eleverna.
Strukturen har blivit tydligare och designen har blivit mer strömlinjeformad och ren.
I On Track 3D har vi också lagt till icke-verbal text för varje ämne, vilket ger mer läsutbildning.
Det är fantastiskt att använda den första och den andra versionen av varje bok parallellt, och de har samma lärar-CD och lärarguide.
Allt-i-ett-böcker som tryckt bok eller online-bok
Du kan välja att använda studentens bok i fråga i On-Track-serien som en vanlig eller tryckt bok eller som en online-bok, beroende på det digitala sättet du vill arbeta.
Alla tryckta böcker har en CD så att du kan lyssna på vackra läsbara texter och dialoger hemma.
Studieväg 2 består av On Track 2B och On Track 2C
Study Track 3 består av On Track 3C och On Track 3D
På den tredimensionella vägen
3D-kursen är utformad för studenter på kurs D.
Varje termin börjar med en fantastisk, spännande läsning! I en speciellt skriven serie kan vi följa två ungdomars liv och liv.
Läsupplevelsen ligger till grund för språkförbättringsövningar i att känna ord, bilda ord, grammatik och dialoger.
På banan består 3D-läs- och skrivövningar av korta texter som annonser, erbjudanden, artiklar och bloggar.
Upprepande element är också studiet av teknik och “upptäckt” uppgifter som syftar till att utbilda en fristående arbetsmetod.
På 3D-spåret slutar SFI-studier kreativt, med en öppen dörr för ytterligare studier.
Om Författarna
Karen Elvors Skogkar, Hepas Ericsson och Brett Marie och Hult, t

Format:PDF,MP3
Size:87 MB
Series:På spåret
Level:3D
Date:2014

DOWNLOAD
På spåret 3D

Please register to view the hidden Download Links

Leave a Comment