Last modified on April 20th, 2020 at 17:02

Salto 1B

Salto 1B
Salto 1B

I Salto 1B Studentbok møter elevene tekst og illustrasjoner som inspirerer til god leseferdighet og lesetimer. Nedenfor er de aktuelle emnene som plasserer litteraturopplæring i en meningsfull kontekst, egnet for barn mellom seks og syv år.
I studentboka Salto 1A sto læring av bokstavene i sentrum. I denne boka, Salto 1B for studenter, er det en systematisk repetisjon av alle bokstaver for studenter som trenger dem. Begge bøkene inneholder lesetekster på tre forskjellige nivåer i alle fag. I lærerboka finner du oppgaver for hver tekst som vil gi systematisk fremdrift og dybdelæring.

Format:PDF
Size:132 MB
Series:Salto
Level:1B
Edition: 2nd Edition
Date: 2019

DOWNLOAD
Salto 1B

 

Elevbok, Store og små bokstaver

Please register to view the hidden Download Links

author avatar
LP Content writer

Leave a Comment