Last modified on November 17th, 2021 at 10:26

Rivstart A1+A2 Övningsbok (2nd edition)

Rivstart A1+A2 Övningsbok (2nd edition) PDF

Rivstart A1+A2 Övningsbok (2nd edition)

Rivstart är en enspråkig nybörjarkurs i svenska som främmande språk och riktar sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Kursen har relativt snabba framsteg och riktar sig till deltagare som kan förväntas lära sig i snabb takt. Rivstart uppmuntrar deltagarna att ta reda på språkmönster och grammatiska regler för sig själva. De dras till att bli aktiva språkinlärare utanför klassrummet.
Rivstart använder nya spända etiketter som är tydliga och intuitiva för både lärare och elever. Nu-systemets spänning kallas nuvarande perfekt (har talat), närvarande (talar) och nuvarande framtid (borde tala). Systemets spänning kallas Preteritum perfekt (hade talat), Preteritum (talat) och Preteritum futurum (skulle tala). På detta sätt blir det tydligt att svenska har två spända system och namnen anger också hur de bildas. Systemet kommer från svenska akademins grammatik, där det inte implementerades. Rivstart är det första läromedel som använder dessa spända namn.
Ämnen och språkfunktioner baseras på nivåbeskrivningarna i Europarådets (GER) nivåskala. Del 1 täcker nivåerna A1 + A2.
Övningsbok
Läroboken introducerar grammatiska element som följs av systematiska övningar i övningsboken. Informationen här är lämplig för självstudier / läxor. Deltagarna kan lugnt öva och konsolidera vad de har övat i klassrummet.
Guide för lärare
Här hittar du råd och tips för att arbeta med Rivstart. Det finns också en detaljerad översikt över svenska uttal med massor av praktiska tips och råd om hur man hanterar uttal i klassrummet och hur man stöder deltagare med olika språkbakgrund. Du kan också hitta ett antal kopieringsmaterial här, inklusive ytterligare övningar, test och manus för lyssningsövningarna i läroboken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contents

  • Övningsbok

 

 

 

 

 

 

Format:PDF
Size: 107 MB
Pages:191
Series:Rivstart
Level:A1+A2
Edition: second Edition
Date:2014

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD

 

Rivstart A1+A2 Övningsbok (2nd edition) PDF

 

 

 

 

 

Please register to view the hidden Download Links


Please register to view the hidden Download Links


Please register to view the hidden Download Links

 

 

 

 

Related Posts

Rivstart A1+A2 Textbok+Hörförståelse+Audio (2nd edition)

 

 

 

 

 

Leave a Comment