Last modified on November 17th, 2021 at 10:24

Rivstart A1+A2 Textbok+Hörförståelse+Audio (2nd edition)

Rivstart A1+A2 Textbok+Hörförståelse+Audio (2nd edition) PDF,MP3

Rivstart A1+A2 Textbok+Hörförståelse+Audio (2nd edition)

Rivstart är en enspråkig nybörjarkurs i svenska som främmande språk och riktar sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Kursen har en relativt snabb utveckling och är avsedd för deltagare som kan förväntas ha en snabb inlärningstakt. Rivstart uppmuntrar deltagarna att själva räkna ut språkmönster och grammatiska regler. De lockas att bli aktiva språkinlärare också utanför klassrummet.
Rivstart använder nya tempusbeteckningar som är tydliga och intuitiva för både lärare och studenter. Nu-systemets tempo kallas nuvarande perfekt (har talat), närvarande (talar) och nuvarande futurum (ska tala). Tempot i det dåvarande systemet kallas preteritum perfekt (hade talat), preteritum (talat) och preteritum futurum (skulle tala). På detta sätt blir det tydligt att svenska har två tempus-system och namnen anger också hur de bildas. Systemet är hämtat från Svenska Akademins grammatik, där det inte har implementerats. Rivstart är det första läromedel där dessa tempusbeteckningar används.
Teman och språkfunktioner baseras på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (CEFR). Del 1 täcker nivå A1 + A2.
Lärobok
Språket är modernt och återspeglar svenska idag. Övningarna i läroboken är kommunikativa och de många talövningarna ger deltagarna verktyg för att själva använda språket. Skrivuppgifterna konsoliderar och utvecklar deltagarnas språkkunskaper ytterligare. På baksidan av boken finns ett detaljerat avsnitt om uttal och uttal övningar och det finns också en minigrammatik.
Boken åtföljs av en student-CD i mp3-format med bokens texter, lyssningsövningar och uttalövningar inspelade, samt resultaten för läroboken och övningsboken.
Lärarhandledning
Här är råd och tips för att arbeta med Rivstart. Dessutom finns en detaljerad genomgång av svenskt uttal med många praktiska tips och råd om hur man arbetar med uttal i klassrummet och hjälper deltagare med olika språkliga bakgrunder. Här finns också ett antal kopieringsmaterial med bland annat extraövningar, tester och manus till lärobokens lyssningsövningar.
Hemsida

 

 

 

 

 

 

 

 

Contents

  • Textbok
  • Hörförståelse
  • Audio
  • Framstegstester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format:PDF,MP3
Size: 201 MB
Pages:244,18
Series:Rivstart
Level:A1+A2
Edition:second Edition
Date:2014

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD

 

 

Rivstart A1+A2 Textbok+Hörförståelse+Audio (2nd edition) PDF,MP3

 

 

 

 

Textbok+Hörförståelse+Audio

 

 

  

 

 

 

Framstegstester

 

 

 
 

 

 

 

 

Related Posts

Rivstart A1+A2 Övningsbok (2nd edition)

 

 

 

 

 

 

 

author avatar
LP Content writer

Leave a Comment