Suomi2: Minä ja arki

Suomi2 on nuorille suomen kielen opiskelijoille tarkoitettu oppikirjasarja. Kirjoissa käytetään ja tarkastellaan kieltä, jota nuori tarvitsee koulussa ja koulun ulkopuolella. Kielen sanastoon ja rakenteisiin tutustutaan luontevissa arkielämän asiayhteyksissä. Kirjoissa harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.

Kolmiosaisen sarjan ensimmäinen osa Minä ja arki lähtee kielitaidon tasolta A2 ja vie oppilasta tuetusti kohti B1-tasoa. Aihepiirinä on opiskelijan oma elämä ja tutut ympäristön asiat.

Opiskelutaitoihin on kiinnitetty erityistä huomiota ja niitä pyritään kehittämään, jotta muiden aineiden opiskelu suomen kielellä helpottuisi.Tehtävien aineistona on usein muiden oppiaineiden tekstejä.

Source:

Leave a Comment