yandex metrika

Last modified on April 17th, 2020 at 22:50

Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen

Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen
Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen

Mikä on virtuaalinen oppiminen? Käsite ja ilmiö ovat laajoja, toisinaan laajuuden ulkopuolella ja voivat siksi sanoa tulkitsijoille erilaisia ​​asioita.

Projekti “Virtuaali suomalainen oppiminen kehityksessä” (Euroopan sosiaalirahasto, ESF) vastaa tarpeeseen tutkia suomalaisen virtuaalioppimisen mahdollisuuksia ja paljastaa siihen liittyvät ilmiöt ja käsitteet.

Hankkeen toteutuksessa yhdistetään alun perin kahden erilaisen suunnitelman sisältö ja projektinäkymät.
Yksi suunnitelmista keskittyi avoimen moninpeliympäristön kehittämiseen ja toinen yhden pelaajan pelin kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena oli tuoda osallistujat eri näkökulmista yhteen, työskennellä parhaiden käytäntöjen parissa virtuaalisissa oppimisympäristöissä, saada kokemusta virtuaali-oppimisympäristön toteuttamisesta suomeksi ja antaa suosituksia virtuaaliselle oppimiselle suomeksi.

Istu! – Suositusraportti kattaa laajan valikoiman mahdollisia täytäntöönpanomenetelmiä.

Projekti tarjosi arvokasta sisältöä suosituksille osana pienen yhden pelaajan esittelyprosessia.
Suositusten pohjalta työskennellyt projektiverkosto koostui tutkimuslaitoksista ja käytännön osallistujista koulutuksen, integraation, kielten oppimisen, suomen toisena kielenä opettamisen sekä leikkisän ja virtuaalisen oppimisen aloilta.

Projektia koordinoivat Turun yliopiston Brahea-keskuksen kehityspalvelut.

Verkostoon kuuluivat Turun yliopiston Brahea-keskuksen teknologian tutkimuskeskus, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen yliopiston informaatiotieteiden keskus, Axxell Oy, Jyväskylän yliopiston kielikeskus, Heuristica Oy, Pragmatik.

Tampereen aikuiskoulutuskeskus koordinoi raporttien käsittelyä suosituksineen.

Projektin monitieteisen ja monenvälisen yhteistyön ansiosta oli mahdollista tutkia yhdessä:

Käytännössä tämä suositusraportti antaa lukijalle yhteenvedon siitä, mitä opimme eri näkökulmista, ja yhdistää melkein yhden vuoden tietämme virtuaalisen oppimisympäristön käyttöönottoon. Suositusraportin eri lukuissa haluttiin säilyttää kirjoittajien kädenjälki ja ääni sekä monimuotoisuus, jotta kaikista tyyleistä ei sovittu.

Lukujen yhteydessä tekijät esiintyvät joko alaosastojen sisällössä tai kirjoittajien järjestyksessä. Kirjoitusprosessin aikana koko projektiverkosto pystyi kommentoimaan ja tukemaan kaikkien lukujen käsittelyä.

Lisätietoja kirjoittajista on suositusraportin Tekijät-osiossa.
Raportin alussa, jossa on suosituksia, käsitteellinen avain esittelee lukijalle lyhyesti suositusten peruskäsitteet.
Yksityiskohtaisempi kuvaus näistä käsitteistä sekä muista käsitteistä, jotka liittyvät eri sisältöön, löytyvät sisällön jokaisesta luvusta.

Ensinnäkin koottiin arviointiperusteisiin liittyvät käsitteet: Mitä on otettava huomioon kehitettäessä virtuaalista oppimisympäristöä?
Arvioinnin sijasta käsiteavain yhdistää tärkeimmät käsitteet ja avaa ne lukijalle.
Suositusten luku 9 sisältää aiheita (esim. Arviointiperusteet), jotka on otettava huomioon virtuaalisen oppimisympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Format:PDF
Size:16 MB
Date: 2015

DOWNLOAD
Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen

 

Leave a Comment