Salto 1B

Salto 1B
Salto 1B

I Salto 1B Studentbok møter elevene tekst og illustrasjoner som inspirerer til god leseferdighet og lesetimer. Nedenfor er de aktuelle emnene som plasserer litteraturopplæring i en meningsfull kontekst, egnet for barn mellom seks og syv år.
I studentboka … keep reading