Last modified on April 17th, 2020 at 23:19

Nya mål 1

Nya mål 1
Nya mål 1

är ett nybörjarmaterial i svenska som andraspråk för ungdomar och vuxna.

Ordförråd och grammatik bygger vidare från Nya Mål 1 och persongalleriet är detsamma som i Nya Mål 1.

Läroböcker
Innehållet i texter, dialoger och övningar hålls ihop av ett fast persongalleri: människor i olika åldrar och med olika livssituationer som vi blir alltmer bekanta med.

Lärare som vill låta eleverna arbeta på egen hand kan dela ut facit till lärobokens övningar som finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningen.

Från Nya Mål 1 och 2 hänvisas till Målgrammatiken, som finns på ett flertal språk.

Inspelningar
Läroböckernas texter och uttalsövningar finns inspelade på cd.

Övningsböcker
Övningsböckerna är direkt knutna till läroböckerna. Här kan eleverna utveckla sin kommunikativa förmåga genom att arbeta med ord och grammatik från läroboken, och med läsförståelse, skrivuppgifter, samtal och diskussion.

Par- och gruppövningar kräver viss lärarledning men övningsboken innehåller också uppgifter som är tänkta för enskilt arbete. Eleverna har hjälp av facit (baktill i boken).

Lärarhandledningar
Utöver kommentarer till kapitlen i lärobok och övningsbok innehåller varje lärarhandledning ett stort antal kopieringsunderlag som gör materialet ännu mera flexibelt:
extra övningar
facit till övningarna i läroböckerna
prov till varje kapitel

Format:PDF,MP3
Size:153 MB
Series:Nya mål
Level:1
Date: 2002

DOWNLOAD
Nya mål 1

 

lärobok

Övningsbok

CD 1

CD 2

author avatar
LP Content writer

Leave a Comment