Polski Master level! 2 PDF,MP3

Polski Master level! 2 PDF,MP3 download Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego (A1)

Polski Master level! 2 PDF,MP3

Polski Master level! 2 PDF,MP3 Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego (A1)

Polski. Master level! Cz. 2 to kontynuacja podręcznika stworzonego z myślą o zagranicznych studentach Uniwersytetu Wrocławskiego.

Część pierwsza wprowadzała leksykę i frazy niezbędne w sytuacjach komunikacyjnych w życiu codziennym.

Część druga koncentruje się wokół zagadnień gramatycznych z poziomu A1 i prezentowaniu ich w sposób funkcjonalny.
Budowa Polski. Master level! Cz. 2 jest taka sama jak Polski. Master level! Cz. 1.

Podręcznik składa się z 13 lekcji wprowadzających nowy materiał oraz lekcji powtórzeniowej, przygotowującej do testu po 28 godzinach kursu.

Zadania są tak opracowane, by od początku nauki języka oswajać uczących się z zadaniami certyfikatowymi (ćwiczenia na uzupełnianie luk, wybór zdań prawdziwych i fałszywych, test jednokrotnego wyboru itp.).

Do każdej lekcji zaproponowane jest zadanie domowe podsumowujące wprowadzony materiał oraz słowniczek.

Na końcu podręcznika znajduje się lista kodów QR, które odsyłają do gier utrwalających wprowadzone w trakcie lekcji treści, oraz dyktanda – również dopasowane tematycznie.

Ponadto w Polskim. Master level! Cz.2 można znaleźć transkrypcje wszystkich nagrań oraz klucz do ćwiczeń, co umożliwia uczącym się samokontrolę i autokorektę.

W trakcie dwudziestu ośmiu godzin lekcyjnych uczący się poznają czas przeszły, teraźniejszy i przyszły złożony, narzędnik liczby pojedynczej i mnogiej oraz biernik liczby pojedynczej.

Pola leksykalne dopasowane są do zagadnień gramatycznych, dzięki czemu treści wprowadzane są w sposób naturalny i funkcjonalny.

Studenci po zrealizowaniu materiału będą mogli opowiedzieć o preferencjach kulinarnych, swoim typowym dniu, planach na weekend oraz przeszłości.

Chcemy tutaj złożyć podziękowania wszystkim osobom, które pomogły nam na różnych etapach tworzenia podręcznika, pilotowały przygotowane lekcje i udzielały cennych rad.

Mamy nadzieję na dalszą efektywną współpracę.

 

 

 

 

Contents

  • BOOK
  • AUDIO

 

 

Format:PDF,MP3
Size: 146 MB
Pages:130
Series:Polski Master level!
Level:A1
Date:2024

 

 

 

DOWNLOAD

 

 

Please register to view the hidden Download Links


Please register to view the hidden Download Links


Please register to view the hidden Download Links

 

 

 

 

 

Related Content

Polski Master level! 1 PDF,MP3

 

 

 

Leave a Comment