Last modified on April 17th, 2020 at 23:13

Nya mål 3

Nya mål 3
Nya mål 3

Nya mål 3 är indelad i tio kapitel. Varje kapitel innehåller:
Inledande faktatext
Dialog
Allmänna faktatexter
Ett bildtema
Avsnittet “Fundera och diskutera
Författarporträtt
Ett antal skönlitterära texter

Format:PDF ,MP3
Size:204 MB
Series:Nya mål
Level:3
Date: 2007

DOWNLOAD
Nya mål 3

 

lärobok

Övningsbok

Övningsbok Facit

CD 1

CD 2

CD3

Leave a Comment